Lịch sử hình thành và phát triển

20/06/2005: Thành lập Công Ty TNHH Thể Thao Donex Năm

2007: Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam chứng nhận thương hiệu thể thao DonexPro Năm

2009 : Mở rộng nhà máy sản xuất và văn phòng đại diện tại Hưng Yên Năm

2011 : Thành lập chi nhánh tại Hà Nội Năm

2013 : Thành Lập chi nhánh TP. HCM Năm

2014 : Kiện toàn hệ thống Đại lý trên toàn quốc Năm

2016: Kiện toàn hệ thống nhà phân phối chính thức trên toàn quốc

1/01/2016: Thành lập văn phòng Miền Trung và Tây Nguyên

22/01/ 2016: Kết nạp Công ty thành viên là Công ty CP Phát triển Thể thao Việt Nam

28/01/2016 Đổi tên thành Công ty CP Thể thao Quốc tế Donex (DONEXsport)

Chia sẻ bài viết

Logo© Copyright 2021 DONEX. Alright reserved
  • Các loại thẻ thanh toán
Donexpro có thể giúp gì cho bạn?