Sơ đồ tổ chức

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

Ông NGUYỄN VĂN THÁI

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc

 

Ông TRẦN VĂN KHOAN

Giám đôc điều hành

Chia sẻ bài viết

Logo© Copyright 2019 DONEXPRO. Alright reserved
  • Các loại thẻ thanh toán
Donexpro có thể giúp gì cho bạn?